lesinformatie karate

Lesgelden Karate:

1e Proefles gratis voor alle groepen! 

Betaling per maand via automatische incasso verplicht.  
Lesvergoeding is per maand voor maximaal twee keer per week trainen  

Kids 4 - 5 jaar   €17,50
Kinderen 6 - 9 jaar   €19,50
Jeugd 9 - 13 jaar   €21.50
Jongeren 14- 17 jaar   €23,00
Volwassenen 18+   €27,50

Rabobank: t.a.v. Stichting Budo Lifestyle: NL23 RABO 01293.58.185

Via de jeugdsportfonds Amsterdam kan je een aanvraag doen ter ondersteuning van 
de lesgeldbetaling voor een jaar van uw kind. 

Bij ziekte en schoolvakanties dient het lesgeld doorbetaald te worden.
Wij hebben het maand lesgeld namelijk berekend op basis van een jaarcontributie en gedeeld door 12 maanden. Er geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand. Als opzegdatum wordt de eerstvolgende maand genomen. Vanaf dat moment geldt nog een 
lesgeld/contributie-verplichting van 1 maand. 

Opzeggingen en adreswijzigingen worden schriftelijk aan het secretaris 
gemeld. Tijdens de schoolzomervakantie is er geen les, tenzij anders wordt 
aangegeven tijdens de les en op de website of facebook.

Bij het niet tijdig of niet voldoen van het lesgeld volgt na een aantal herinneringen 
altijd een incassoprocedure bij ons. 

Als iemand halverwege een periode binnenkomt betaald hij of zij altijd een volledige 
maand, hierna wordt er per maand ook betaald per ingangsdag van de lidmaatschap.

Lidmaatschap KBN
Karate-Do Bond Nederland

Bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) zijn alle karate-stijlen vertegenwoordigd. Wil je ook aan wedstrijden deelnemen in dit systeem of zwarte band examen doen bij de KBN, dan is lidmaatschap verplicht. Informatie over lidmaatschap van de KBN ligt in de dojo. Vraag de secretaris, penningmeester of lesgever.