over karate-do

De aspecten van Karate-Do

Door veel karate training kunnen karaktereigenschappen, zoals doorzettingsvermogen, discipline, zelfbeheersing en correct gedrag in positieve zin worden beïnvloed. Het begrip "Do" (weg of levenswijze) staat voor deze ontwikkeling. Het Karate-do kent drie aspecten: 
Karate-do als lichaamsontwikkeling 
Karate-do als wedstrijdsport 
Karate-do als zelfverdediging 

Karate-do als lichaamsontwikkeling

Er zijn maar weinig sporten waarbij het lichaam zo compleet getraind wordt als bij Shotokan Karate het geval is. Voor het uitvoeren van een effectieve techniek zijn snelheid, kracht, lenigheid en coördinatie belangrijk. Daarnaast spelen concentratie- en reactievermogen een niet te onderschatten rol. Het spreekt dan ook voor zich dat in het karate de linker en de rechterzijde evenveel geoefend worden. Iedere techniek wordt zowel links als rechts getraind. Dit levert niet alleen een enorm voordeel op wanneer men zich moet verdedigen tegen een aanvaller (tweemaal zoveel mogelijkheden om af te weren en iets terug te doen), maar heeft tevens een positieve invloed op de gezondheid. Rugklachten, bijvoorbeeld, kunnen ontstaan doordat een zijde van het lichaam beter ontwikkeld is dan de andere zijde, waardoor het lichaam als het ware 'krom' getrokken wordt. Door ook de 'zwakke' zijde te oefenen kunnen deze klachten voorkomen of verholpen worden. Dit is slechts een voorbeeld, maar onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat karate een gunstige werking kan hebben op mensen met leerproblemen, oogafwijkingen, evenwichtsstoornissen enzovoorts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op sommige scholen karate al opgenomen wordt in het pakket lichamelijke opvoeding. Het is overigens wel zo, dat je uitstekend karate kunt beoefenen zonder ooit aan wedstrijden deel te nemen. De meeste mensen gaan karate doen voor hun gezondheid, als ontspanning of om zichzelf te leren verdedigen. Een kleine groep Karateka heeft daarnaast belangstelling om actief aan wedstrijdsport te gaan doen.

Karate-do als wedstrijdsport

De laatste jaren komt karate als wedstrijdsport steeds meer in de belangstelling te staan. Vele kampioenschappen en toernooien worden er georganiseerd. Er is zowel het vrije gevecht (Kumite) als het zonder tegenstander tonen van een aantal opeenvolgende technieken (Kata). Wedstrijd Karate heeft een Olympische status en mogelijk wordt het ooit nog echt olympisch.

Karate-do als zelfverdediging

Sommigen denken dat na tien lessen drie tegenstanders gelijktijdig kunnen worden neergeslagen. Afhankelijk van de kwaliteit van de tegenstanders zal dit in de meeste gevallen echt niet lukken. Pas na langdurig trainen zal het Shotokan Karate zich bewijzen als een van de beste vormen van zelfverdediging. Behendigheid en techniek staan voorop, zodat iedereen die van nature geen krachtpatser is, haar of zijn woordje mee kan spreken. Uiteraard blijft karate een verdedigingssport.

Wat heb je aan karate?

Karate is bijzonder geschikt als lichaamscultuur, omdat het alle spieren van het lichaam leert beheersen, zowel van de linker- als van de rechterzijde, wat niet van elke sport gezegd kan worden. Het is werkelijk een zeer goede manier om zowel geestelijk als lichamelijk in conditie te blijven.  Op het eerste gezicht ziet karate er als sport gevaarlijk uit, maar aangezien het hoofdprincipe is de aanvallen te controleren, kan dit gevaar tot een minimum beperkt worden. Wedstrijdgevechten eisen van de deelnemers dan ook kundig gebruik van handen en voeten, afweertechnieken, verplaatsingen, timing, afstand houden, tactiek enz.

Jeugdkarate

In de jeugdlessen wordt op een speelse manier karate geïntroduceerd. Op een verantwoorde, niet-agressieve manier leren de kinderen met elkaar omgaan en worden de beginselen van het karate overgebracht. Door het beoefenen van karate krijgen kinderen (en volwassenen) een betere motoriek en fysieke gesteldheid, een groter concentratievermogen, meer zelfvertrouwen en discipline.

Doel: Het uiteindelijke doel van Karate is geen nederlaag of overwinning, maar het verbeteren van het karakter van de beoefenaar